غذای‌بیرون‌بر سید

پیش غذا و دسر, کباب و کوبیده & مرغ و گوشت