غذای‌بیرون‌بر سفره‌چین

پیش غذا و دسر, چلو خورشت, کباب و کوبیده & مرغ و گوشت